wie zijn wij aankondigingen kwalificaties technische bepalingen aankoop-operaties rollend materieel & kwaliteit
Aankopen NMBS De groep NMBS
Franšais English
Wie zijn wij
begin submenu
- Coördinaten
- Organigram
end submenu
 

Welkom vanwege de General Manager

Atrium AankondigingenKwalificatiesTechnische Bepalingen

NMBS-Procurement & Investments (B-PI) staat in voor de aankopen en logistiek van de NMBS.

Deze dienst beheert de aankopen voor de verschillende diensten en directies van de NMBS. Dit zijn zowel aankopen van rollend materieel als aankopen van andere investeringsgoederen, verbruiksgoederen, diensten en energie.

De aankopen worden verricht in het kader van de wet op de overheidsopdrachten - Speciale sectoren. Conform de bekendmakingsregels worden alle geplande aankopen met een waarde van 414 000 EUR en meer aangekondigd in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU). Bovendien worden alle geplande aankopen bestemd voor de activiteiten van openbare dienst van de NMBS met een waarde van 170 000 EUR en meer aangekondigd in het Bulletin der aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad. U kunt deze aankondigingen ook raadplegen op de webpagina "Aankondigingen".

Voor een aantal strategische producten werken wij met gekwalificeerde leveranciers. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina "Kwalificaties”. Om na te gaan of de aangekochte goederen overeenstemmen met de gevraagde kwaliteit, beschikken we over een afdeling "kwaliteitscontrole" die haar diensten ook ter beschikking stelt van derden.

Onze medewerkers treden graag in contact met ieder die meent een beroep te kunnen doen op onze diensten of ons hun diensten willen aanbieden.

De General Manager


Contacteer ons | Juridische kennisgeving