wie zijn wij aankondigingen kwalificaties technische bepalingen aankoop-operaties rollend materieel & kwaliteit
Aankopen NMBS De groep NMBS
Franšais English
Kwalificaties
begin submenu
- Hoe zich kwalificeren
- Lijst kwalificatiestelsels
- Contactpersonen
- FAQ
end submenu
 
Kwalificaties

QHier vindt U de lijst met artikelen waarvoor een kwalificatiesysteem bestaat, evenals de te volgen procedure.


Procedure

Hieronder vindt u de verschillende stappen van een kwalificatie.

Elke kwalificatie is gebaseerd op een kwalificatiesysteem. Elk kwalificatiesysteem voldoet aan de Belgische en Europese wetgeving over de overheidsopdrachten. De bekendmaking van een kwalificatiesysteem gebeurt, zoals voorzien door de wetgeving, één maal per jaar via een aankondiging die gepubliceerd wordt in het Bulletin van de Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Unie. Belangrijk binnen zo een kwalificatiesysteem zijn de technische bepalingen waaraan de gevraagde goederen of diensten dienen te voldoen. Een overzicht van alle kwalificatiesystemen en technische bepalingen kan men terugvinden op de website van de NMBS.

Elke potentiële leverancier kan een aanvraag indienen om gekwalificeerd te worden. Een aanvraag gebeurt via het invullen en terugsturen van een vragenlijst welke ook te vinden is op internet.

Deze aanvraag dient ondertekend bezorgd te worden aan de dienst “B-PI.002”.

NMBS
10-14 B-PI.002 Qualifications
Hallepoortlaan 40
BE-1060 Brussel

32 2 528 23 01
32 2 528.22.79

Elke aanvraag wordt beoordeeld op twee niveaus: dat van de leverancier en dat van zijn product.

  

Bij de beoordeling wordt altijd eerst vertrokken van de ingevulde vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is een eerste inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de stabiliteit van de betrokken onderneming. Tijdens deze beoordeling wordt er naast de financiële gezondheid en ervaring in het spoorwezen ook gekeken naar de technische mogelijkheden van de potentiële leverancier. Daarenboven vormen we ons een oordeel hoe de kwaliteit van de te leveren goederen of diensten beheerd wordt. Dit om te verzekeren dat de producten of diensten conform de technische bepalingen zijn.

Indien de vragenlijst positief beoordeeld wordt, volgt er een bezoek aan de producerende site om een audit uit te voeren.

Tijdens deze audit welke ongeveer een dag duurt, worden de bevindingen van de vragenlijst gecontroleerd in de praktijk. Tijdens dit bezoek is er extra aandacht voor de productiemiddelen, hoe het kwaliteitsbeleid in de praktijk wordt toegepast, voor de uitgevoerde controles en testen, enz.

Bij positief audit resultaat kunnen ten slotte, nog veldtesten of laboproeven plaats vinden. Als ook deze positief zijn, krijgt de betrokken leverancier een officieel kwalificatiecertificaat welk maximaal 5 jaar geldig is.

De gekwalificeerde leverancier is verplicht elke verandering binnen zijn bedrijf te melden. Dit kan een impact hebben op de kwalificatie en er kan beslist worden om de kwalificatie over te doen.


Juridische kennisgeving