wie zijn wij aankondigingen kwalificaties technische bepalingen aankoop-operaties rollend materieel & kwaliteit
Aankopen NMBS De groep NMBS
Franšais English
Aankoop-operaties
 
Sourcing spare parts and workshop equipment

AankondigingenKwalificatiesTechnische Bepalingen

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de aankoop van wisselstukken voor het onderhoud van het rollend materieel, investeringsgoederen (met uitzondering van het rollend materieel), allerlei verbruiksgoederen (kantoorbenodigdheden, gereedschap, veiligheidsartikelen, ...), brandstoffen, ICT-produkten, diensten, enz.

De aankopen gebeuren volgens verschillende aankoopprincipes:

  • voor artikelen met een regelmatig verbruik worden raamovereenkomsten afgesloten met rechtstreekse levering bij de verbruikende diensten (al dan niet met een bufferstock bij de leverancier), worden consignmentcontracten onderhandeld of wordt gebruik gemaakt van het KANBAN-principe of de VMI-methodologie.
  • voor alle andere artikelen en de meeste diensten en werken gebeuren de aankopen punctueel.


Deze afdeling is voor het realiseren van haar aankopen onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten - Speciale sectoren (wet van 24.12.1993). Overeenkomstig deze wet worden bepaalde aankopen aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU). U kan deze aankondigingen tevens raadplegen op de webpagina "Aankondigingen".


Voor strategische producten wordt er gewerkt met gekwalificeerde leveranciers. Meer informatie hierover kan U vinden op de webpagina "Kwalificaties".


Juridische kennisgeving