wie zijn wij aankondigingen kwalificaties technische bepalingen aankoop-operaties rollend materieel & kwaliteit
Aankopen NMBS De groep NMBS
Franšais English
Aankondigingen
begin submenu
- Nieuwe aankondigingen
end submenu
 
Aankondigingen

Overzicht van de aankondigingen van nieuwe belangrijke opdrachten van leveringen met voorafgaande kandidaatstelling (K) of met onmiddellijke indiening van een offerte (O)

Deze aankondigingen worden gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Unie en/of het Belgisch Staatsblad (Bulletin der Aanbestedingen).


Bericht aan de kandidaten / inschrijvers / leveranciers / aannemers

Op de website enot.publicprocurement.be van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft U de mogelijkheid om gratis de aankondigingen van opdracht die U aanbelangen te zoeken of automatisch op de hoogte gebracht te worden van hun publicatie.
De te volgen procedure wordt beschreven in de Handleiding e-Notification voor ondernemers.


Juridische kennisgeving