wie zijn wij aankondigingen kwalificaties technische bepalingen aankoop-operaties rollend materieel & kwaliteit
Aankopen NMBS De groep NMBS
Franšais English
Aankondigingen
begin submenu
- Nieuwe aankondigingen
end submenu
 
Aankondigingen

Overzicht van de aankondigingen van nieuwe belangrijke opdrachten (bedrag > 170.000 EUR) van leveringen met voorafgaande kandidaatstelling (K) of met onmiddellijke indiening van een offerte (O)

Deze aankondigingen worden gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Unie en/of het Belgisch Staatsblad (Bulletin der Aanbestedingen).


Bericht aan de kandidaten / inschrijvers / leveranciers / aannemers

Op de website enot.publicprocurement.be van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft U de mogelijkheid om gratis de aankondigingen van opdracht die U aanbelangen te zoeken of automatisch op de hoogte gebracht te worden van hun publicatie.
De te volgen procedure wordt beschreven in de Handleiding e-Notification voor ondernemers.


Contacteer ons | Juridische kennisgeving